Ordinační hodiny
pondělí07:45 - 11:15
13:00 - 18:30
úterý07:30 - 13:00
středa07:30 - 12:00
čtvrtek11:30 - 17:00
pátek07:30 - 13:00
změny vyhrazeny
Logo

Západní medicína

Závodní péče

Dle smlouvy s jednotlivými závody poskytujeme závodní preventivní péči v plném rozsahu. Součástí jsou vstupní, preventivní a výstupní prohlídky.

Závodní preventivní péče – přehled právní úpravy

Zákon 20/1966 Sb O zdraví lidu v platném znění
§40 definuje povinnost zajistit závodní preventivní péči
§9 upravuje vyloučení svobodné volby lékaře závodní preventivní péče
§18 vymezuje úkoly závodní preventivní péče
§35 stanovuje náplň závodní preventivní péče

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění)
§32 – vstupní lékařská prohlídka před vznikem pracovního poměru
§41 – převedení na jinou práci (posouzení zdravotní způsobilosti k vykonávaní práci při změně pracovní způsobilosti)
§94 – noční práce
§101, §102 – předcházení ohrožení života a zdraví při práci
§103 – povinnosti zaměstnavatele – informace o kategorizaci prací, o zdravotnickém zařízení, které poskytuje pracovně lékařskou péči, pracovně-lékařské prohlídky.
§104 – poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
§105 – povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem a nemoncí z povolání
§106 – povinnost zaměstnanců podrobit se preventivním prohlídkám
§108 – povinnost zaměstnavatele informovat o zajišťování závodní preventivní péče
§224 – tvorba pracovních podmínek
§247 – lékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
§92 – ukládání pokut při neplnění povinností uložených zákonem

Nařízení vlády 361/2007 Sb: podmínky ochrany zdraví při práci

Směrnice MZd 49/1967 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti k práci v platném znění

Aktuality

1.1 2017

Každý čtvrtek od 6:45 jsou v naší ordinaci prováděny laboratorní odběry krve. Odběry ...

26.10.2013

V sekci „Fyzioterapie“ je k nahlédnutí galerie vybraných odborných certifikátů ...

25.3 2013

Firma MEDI ARNIKA s.r.o. začala provozovat masážní a relaxační křeslo Brain Light ( ...