Ordinační hodiny
pondělí07:45 - 11:15
13:00 - 18:30
úterý07:30 - 13:00
středa07:30 - 12:00
čtvrtek11:30 - 17:00
pátek07:30 - 13:00
změny vyhrazeny
Logo

Výběrové řízení

Druhé kolo: výběrové řízení na rezidenční místo VPL

MEDI ARNIKA s.r.o.

se sídlem na adrese 5. Května 896, Bechyně 391 65 vyhlašuje výběrové řízení na

1 rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Přihlášky podávejte do 20.9. 2021 písemně na adresu MEDI ARNIKA s.r.o., 5. Května 896,

Bechyně 391 65.

K přihlášce je nutné doložit následující doklady podle Vyhlášky 186/2009 Sb. :

vyplněný osobní dotazník, dostupný na webu MZČR, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců, výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců, neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti, neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti 3) nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,

je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem, potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,

přehled odborné praxe. Kritéria hodnocení: délka odborné praxe, PC znalosti, jazyková vybavenost.

Termín výběrového řízení: 30.9. 2021 ve 12:00 v sídle MEDI ARNIKA.

Aktuality

1.1 2017

Každý čtvrtek od 6:45 jsou v naší ordinaci prováděny laboratorní odběry krve. Odběry ...

26.10.2013

V sekci „Fyzioterapie“ je k nahlédnutí galerie vybraných odborných certifikátů ...

25.3 2013

Firma MEDI ARNIKA s.r.o. začala provozovat masážní a relaxační křeslo Brain Light ( ...