Ordinační hodiny
pondělí07:45 - 11:15
13:00 - 18:30
úterý07:30 - 13:00
středa07:30 - 12:00
čtvrtek11:30 - 17:00
pátek07:30 - 13:00
změny vyhrazeny
Logo

Fyzioterapie

Co je to fyzioterapie

Fyzioterapie je ta část rehabilitace,která se zabývá léčbou pohybového systému. V diagnostice a prevenci používají fyzioterapeuti speciální techniky – často na neurologickém podkladě. Studium fyzioterapie je nyní rozděleno na bakalářské, magisterské a postgraduální studium. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalostí neurologie, anatomie a fyziologie. V průběhu studia jsou do výuky rovněž zahrnuty základy všech oborů medicíny.


„V kostce je možné říci,že fyzioterapie je nelékařský zdravotnický obor zabývající se především diagnostikou a terapií poruch pohybového systému“


Diagnostika
K diagnostice ve fyzioterapii se používájí: speciální kineziologické (pohybové) testy. Jsou to např. fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, testy k vyhodnocení pohybových vzorů(např. chůze), vyšetření posturální (udržení polohy těla) a lokomoční (pohybové). Pomocí správné diagnostiky je možné stanovit terapeutický plán a poskytnout poradenství.

Terapie
Při terapii používá fyzioterapeut buď aktivní nebo pasivní metody. Aktivní metodou je např. léčebná tělesná výchova, mezi pasivní metody patří např. gravitace, teplo,chlad, elektrická energie, světelná energie a prostředky manuální medicíny(které zahrnují třeba i obecně známé napravování)

Kdo je to fyzioterapeut
Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona číslo 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Odbornou způsobilost bylo dříve možné získat absolvováním oboru fyzioterapie nebo rehabilitační pracovník na střední nebo vyšší zdravotnické škole. Dnes je studium možné pouze jako vysokoškolské.

Aktuality

1.1 2017

Každý čtvrtek od 6:45 jsou v naší ordinaci prováděny laboratorní odběry krve. Odběry ...

26.10.2013

V sekci „Fyzioterapie“ je k nahlédnutí galerie vybraných odborných certifikátů ...

25.3 2013

Firma MEDI ARNIKA s.r.o. začala provozovat masážní a relaxační křeslo Brain Light ( ...